Menu Zamknij

Na zatrudnionych służbach ciążą następujące obowiązki w zakresie:

OCHRONY:

 • niedopuszczanie do kradzieży, włamania bądź dewastacji mienia znajdującego się w
  ochranianym budynku,
 • ochrona życia, zdrowia mieszkańców oraz pracowników znajdujących się w chronionym obiekcie,
 • kontrolowanie ruchu osób trzecich znajdujących się w obiekcie,
 • nadzorowanie, przestrzeganie i wykonywanie przepisów wynikających z instrukcji
  przeciwpożarowej i alarmowej,
 • zgłoszenie kierownikowi administracji każdej zaobserwowanej nieprawidłowości mogącej mieć wpływ na utratę lub zniszczenie mienia lub stanowiącej potencjalne zagrożenie dla życia i zdrowia osób znajdujących się na terenie obiektu,
 • współdziałanie z Policją w zakresie niezbędnym do utrzymania ładu i porządku w chronionym obiekcie,
 • przyjmowanie wszystkich uwag mieszkańców, dążących do zachowania ładu i porządku oraz ochrony mienia Spółdzielni w dni bądź godziny, w których nie jest czynna Administracja,
 • bezpośrednie ingerowanie u osób zachowujących się niewłaściwie, a w szczególności nie przestrzegających ciszy nocnej.

KONSERWACJI TECHNICZNEJ:

 • utrzymanie w stałej sprawności wszystkich instalacji technicznych, prowadzenie bieżącej konserwacji wszystkich urządzeń oraz dokonywanie drobnych
 • remontów w pomieszczeniach ogólnodostępnych i administracyjnych,
 • dostarczanie podstawowych materiałów konserwujących, drobnych części wymiennych oraz materiałów związanych z konserwacją w pomieszczeniach ogólnodostępnych i administracyjnych.

UTRZYMANIA CZYSTOŚCI:

 • codzienne sprzątanie ciągów komunikacyjnych,
 • utrzymanie czystości na terenach posesji i wokół budynków zgodnie z przepisami
  administracyjnymi,
 • bieżąca dbałość o trawniki i krzewy, trzykrotne wywożenie odpadów w każdym tygodniu