Menu Zamknij

Zapytanie ofertowe dotyczące kompleksowej pielęgnacji zieleni na osiedlu SM SGGW

Zarząd składa zapytanie ofertowe dot. pielęgnacji zieleni. Prace wykonywane sezonowo od 1 marca do 31 listopada każdego roku.

Wielkość terenów zielonych:
Przy Bażantarni 11 – ok 9 000 m2
Przy Bażantarni 13 – ok 13 000 m2

Zakres prac:

 Przycinanie drzew i krzewów- cięcia formujące, rozkrzewiające, sanitarne 2 x w sezonie
 Przycinanie róż – 4 x w sezonie
 Koszenie trawników 1x w tyg.; ok 1000 m2 (oba budynki razem)
 Opryski interwencyjne roślin- w zależności od potrzeb (ok. 8 x w sezonie)
 Usuwanie starych roślin i nasadzenia uzupełniające – 2 x w sezonie
 Korowanie, rozkładanie włókniny, żwirowanie – 2 x w sezonie
 1 razowe przycięcie drzew z użyciem podnośnika koszowego – 15 sztuk drzew
 Grabienie 2 x w sezonie
 Wertykulacja trawy 1 x sezonie
 Nawożenie 2 x w sezonie
 Odchwaszczanie, ok 1 x w tygodniu w sezonie wysokim
 Czyszczenie acorynien na patio 2 x w sezonie
 Opryski chodników i czyszczenie chodników i krawężników z roślin (2 x w sezonie)
 Drobne prace pielęgnacyjne i gospodarskie w wymiarze do 15 godzin miesięcznie

Koszty materiałów, dodatkowych środków ochrony roślin, dodatkowych nasadzeń będą rozliczane w zależności od ilości zużytych materiałów.

W ofercie należy podać zryczałtowaną cenę brutto za cały sezon, oddzielnie dla Przy Bażantarni 11 i Przy Bażantarni 13.

Oferty należy składać do 3 kwietnia 2024 , wystarczy w formie mailowej na adres: zarzad@smprzysggw.waw.pl, tel. 696 714 949

Podobne wpisy